Vytvoriť faktúru

LABWAY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LABWAY
IČO 31400981
DIČ 2020347626
IČ DPH SK2020347626
Dátum vzniku 21 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LABWAY
Trstínska 13
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 469 €
Zisk 970 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252496609, 0265956785, 0903422302
Mobile phone(s) +421903422302, 0903422302
Fax(es) 0252496609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 55,060
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,060
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,790
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,790
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,894
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,894
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,894
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,376
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,564
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,812
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 55,060
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -458
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 813
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 813
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,880
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,880
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 970
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,518
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 938
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 938
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,580
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 462
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 462
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,921
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 734
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 406
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,958
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 103,471
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,469
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100,198
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,271
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100,303
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 75,837
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,713
D. Služby (účtová skupina 51) 6,207
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,362
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,744
4. Sociálne náklady (527, 528) 618
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 156
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,166
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,712
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,239
O. Kurzové straty (563) 327
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 912
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,236
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,930
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 970
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400981 DIČ: 2020347626 IČ DPH: SK2020347626
 • Sídlo: LABWAY, Trstínska 13, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Jozef Blecha, CSc. Trstínska 13 Bratislava 841 06 21.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Jozef Blecha, CSc. 6 639 € (100%) Trstínska 13 Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Jana Blechová Trstínska 13 Bratislava 841 06
   10.05.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Trstínska 13 Bratislava 841 06
   Jana Blechová Trstínska 13 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Trstínska 13 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 21.08.1995
   09.05.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Česká ul. 23 Bratislava 831 03
   Jana Blechová Česká 23 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Česká ul. 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.08.1995
   24.02.2005Nové sidlo:
   Trstínska 13 Bratislava 841 06
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekononických a organizačných poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Česká ul. 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.08.1995
   23.02.2005Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 17 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.1995
   02.12.2002Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Česká ul. 23 Bratislava 831 03
   Jana Blechová Česká 23 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.1995
   01.12.2002Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   Jana Blechová H. Meličkovej 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   Jana Blechová H. Meličkovej 17 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   Jana Blechová H. Meličkovej 17 Bratislava
   21.08.1995Nové obchodné meno:
   LABWAY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 17 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   Jana Blechová H. Meličkovej 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava