Vytvoriť faktúru

DAFY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAFY
IČO 31401015
DIČ 2020330697
IČ DPH SK2020330697
Dátum vzniku 22 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAFY
Arménska 13
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 800 €
Zisk -25 419 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903446915
Mobile phone(s) 0903446915
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 70,670
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 35,033
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 35,033
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,033
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,464
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,279
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,200
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,185
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 712
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,473
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,173
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,173
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 70,670
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,849
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 614
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 614
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -59,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,232
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -64,915
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,419
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,519
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 236
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 236
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,283
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 97
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,608
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,079
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 184
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,315
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 80,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,013
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,808
D. Služby (účtová skupina 51) 960
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,652
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,580
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,020
4. Sociálne náklady (527, 528) 52
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,275
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,275
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,940
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,213
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,032
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 248
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -246
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,459
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,419
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401015 DIČ: 2020330697 IČ DPH: SK2020330697
 • Sídlo: DAFY, Arménska 13, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02 22.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Henrich Gavač 6 639 € (100%) Meteorová 7 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   31.12.2005Nové sidlo:
   Arménska 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.08.1995
   30.12.2005Zrušené sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   21.02.1997Nové sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a nájmu nehnuteľností a bytov
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Mierova 38 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   22.08.1995Nové obchodné meno:
   DAFY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierova 38 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05