Vytvoriť faktúru

JH INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JH INVEST
IČO 31401058
DIČ 2020322568
IČ DPH SK2020322568
Dátum vzniku 18 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JH INVEST
Prístavná 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 081 €
Zisk 3 562 €
Aktíva 9 851 €
Vlastný kapitál 7 564 €
Kontaktné informácie
Email jurki@jurki.sk
Phone(s) 0258280011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,197
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,694
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,698
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,323
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 39,375
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 996
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,503
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 832
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 832
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 832
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,671
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,671
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,197
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,126
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 473
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 473
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 452
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 452
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,562
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,071
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,071
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,071
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,081
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,081
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,081
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,264
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 274
D. Služby (účtová skupina 51) 2,281
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 911
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,625
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,625
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,817
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,526
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 250
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -250
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,567
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,005
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,005
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,562
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401058 DIČ: 2020322568 IČ DPH: SK2020322568
 • Sídlo: JH INVEST, Prístavná 2, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 22.06.2004
  Lujza Jurkovičová Liptovská 8 Bratislava 821 09 14.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JURKI-HAYTON, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Lujza Jurkovičová Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.01.2011
   27.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová Dopravná 1426/37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.10.2003
   22.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Monika Chorváthová Dopravná 1426/37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.10.2003
   21.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   08.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   10.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   28.09.1998Noví spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   15.04.1998Nové obchodné meno:
   JH INVEST, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   14.04.1998Zrušené obchodné meno:
   JH INVEST spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   18.08.1995Nové obchodné meno:
   JH INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 2 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo a služby - činnosť ekonomických poradcov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru, služieb a investícií v rozsahu voľnej živnosti
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou úpravy a zneškodňovania odpadov
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07