Vytvoriť faktúru

Emiko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Emiko
IČO 31401091
Dátum vzniku 21 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Emiko
Rybárska 37
94901
Nitra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 699 464 €
Zisk 59 558 €
Kontaktné informácie
Email info.sk@emco.sk
Phone(s) +420267182102, +420277004750, 042077004772
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,300,943
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,034,608
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 15,808
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 15,808
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 754,218
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 754,218
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 754,218
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 264,582
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 264,582
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 266,335
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 299
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 266,036
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,300,943
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 459,215
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 321,982
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 321,982
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 32,198
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 32,198
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 45,477
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,477
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,558
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 841,728
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 687,841
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 616,341
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616,341
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,500
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 153,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 132,871
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,016
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,699,464
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,632,170
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 67,294
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,621,512
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,111,402
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,161
D. Služby (účtová skupina 51) 1,443,920
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,029
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 77,952
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 138,981
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 660
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 660
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -641
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,311
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,753
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,184
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,431
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 59,558
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016