Vytvoriť faktúru

TRIO PUBLISHING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIO PUBLISHING
IČO 31401392
DIČ 2020330719
IČ DPH SK2020330719
Dátum vzniku 28 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIO PUBLISHING
Trajánova 3A
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 102 438 €
Zisk -23 387 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908756855
Mobile phone(s) 0908756855, 0917964401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 131,457
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,542
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 104,394
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
3. Výrobky (123) - /194/ 103,817
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 565
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,966
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,270
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,109
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,379
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 696
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,182
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,915
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,457
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,524
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,560
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,560
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,387
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,781
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 525
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 525
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 114,174
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,655
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,655
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,649
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 979
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,394
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,497
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,082
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,082
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20,200
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 200
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 102,438
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,883
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 65,602
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,247
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,705
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,551
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,997
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,774
D. Služby (účtová skupina 51) 69,023
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,492
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,347
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,397
4. Sociálne náklady (527, 528) 748
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 187
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,991
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,991
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 240
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,847
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,113
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,061
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 359
XII. Kurzové zisky (663) -1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 360
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,673
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 553
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 553
O. Kurzové straty (563) 78
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,042
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,314
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,427
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,387
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401392 DIČ: 2020330719 IČ DPH: SK2020330719
 • Sídlo: TRIO PUBLISHING, Trajánova 3A, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04 28.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Magdaléna Fazekašová 6 639 € (100%) Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2011Nové sidlo:
   Trajánova 3A Bratislava 851 10
   30.06.2011Zrušené sidlo:
   Konventná 3 Bratislava 811 03
   01.10.2005Nové sidlo:
   Konventná 3 Bratislava 811 03
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 43 Bratislava 821 06
   15.02.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   16.02.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   15.02.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   István Bernáth Repkény u. 5 Ěrd Maďarská republika
   28.08.1995Nové obchodné meno:
   TRIO PUBLISHING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 43 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   István Bernáth Repkény u. 5 Ěrd Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04