Vytvoriť faktúru

SLEXIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLEXIM
IČO 31401406
DIČ 2020860391
Dátum vzniku 30 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLEXIM
Kenešov 49
96635
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -9 481 €
Kontaktné informácie
Email mata.slexim@gmail.com
Phone(s) 0255423417, 0905861596
Mobile phone(s) 0905861596
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 283
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 274
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 66
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 208
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -97,063
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,137
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,137
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -94,719
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -94,719
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,481
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,346
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 97,346
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 80
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,312
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 36,143
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,510
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,551
D. Služby (účtová skupina 51) 1,095
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,711
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 103
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,510
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,646
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 491
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 491
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -491
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,001
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4229234.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401406 DIČ: 2020860391
 • Sídlo: SLEXIM, Kenešov 49, 96635, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Augusta 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2000Nové sidlo:
   Kenešov 49 Kremnické Bane 966 35
   Noví spoločníci:
   Katarína Kubánová Kunešov 49 Kremnické Bane 966 35
   Martina Kubánová Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   10.01.2000Zrušené sidlo:
   Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Martina Kubánová Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   30.08.1995Nové obchodné meno:
   SLEXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kubán Kunešov 49 Kremnické Bane 966 35
   Martina Kubánová Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubán Kunešov 49 Kremnické Bane 966 35