Vytvoriť faktúru

REAL ESTATE LM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL ESTATE LM
IČO 31401490
DIČ 2020932573
IČ DPH SK2020932573
Dátum vzniku 04 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL ESTATE LM
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 733 €
Zisk -58 819 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 454,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 428,979
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 428,979
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,440
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 365,912
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,160
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 13,467
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,224
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,432
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,189
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,189
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,804
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 439
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 792
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 743
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 481
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 176
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 305
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 454,684
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,122,533
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,196
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,196
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 62
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 62
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,096,972
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,247
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,098,219
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -58,819
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,577,217
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,535,219
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,535,219
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,998
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,012
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,012
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,526
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,185
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,723
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,548
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,733
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,548
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,185
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,624
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,732
D. Služby (účtová skupina 51) 3,101
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,582
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,389
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,193
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,688
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,691
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,691
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,830
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -56,891
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,715
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 987
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 986
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -968
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -57,859
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -58,819
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401490 DIČ: 2020932573 IČ DPH: SK2020932573
 • Sídlo: REAL ESTATE LM, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Barbora Kövešová Sabinovská 14 Bratislava 821 02 04.09.1995
  František Molnár Sabinovská 14 Bratislava 821 02 22.12.2003
  Miriam Molnárová Sabinovská 14 Bratislava 821 02 22.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Barbora Kövešová 3 320 € (10%) Sabinovská 14 Bratislava 821 02
  František Molnár 1 660 € (5%) Sabinovská 14 Bratislava 821 02
  Miriam Molnárová 1 660 € (5%) Sabinovská 14 Bratislava 821 02
  MEI Slovakia, a.s. 1 660 € (5%) Bratislava 821 02
  CBS Vastgoed B. V. 24 896 € (75%) Ootmarsum 7631 EH Holandsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.06.2011Noví spoločníci:
   CBS Vastgoed B. V. Oostwal 51 Ootmarsum 7631 EH Holandsko
   14.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Reggehuys Management B. V., Evidenčné číslo: 06052128 Zwiepseweg 27 Lochem 7241 GM Holandsko
   05.04.2004Nové obchodné meno:
   REAL ESTATE LM, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   prieskum trhu
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Barbora Kövešová Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   František Molnár Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Miriam Molnárová Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   MEI Slovakia, a.s. IČO: 17 337 755 Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Reggehuys Management B. V., Evidenčné číslo: 06052128 Zwiepseweg 27 Lochem 7241 GM Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Molnár Sabinovská 14 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.12.2003
   Miriam Molnárová Sabinovská 14 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.12.2003
   Johannes Pieter van der Goot Machova 20 Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2003
   04.04.2004Zrušené obchodné meno:
   LOREX s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Balogh Stará vinárska 7 Bratislava 811 04
   Margita Baloghová Stará vinárska 7 Bratislava 811 04
   Ing. Barbora Kövešová Ševčenková 29 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Balogh Stará vinárska 7 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   06.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Roman Balogh Stará vinárska 7 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   19.07.1999Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Roman Balogh Stará vinárska 7 Bratislava 811 04
   Margita Baloghová Stará vinárska 7 Bratislava 811 04
   Ing. Barbora Kövešová Ševčenková 29 Bratislava 851 01
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Edisonova 29 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hruška Edisonova 29 Bratislava 821 04
   Ľuboš Kékeši Sekurisova 11 Bratislava 841 01
   Ing. Barbora Kovešová Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hruška Edisonova 29 Bratislava 821 04
   Ľuboš Kékeši Sekurisova 11 Bratislava 841 01
   04.09.1995Nové obchodné meno:
   LOREX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Edisonova 29 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť ekonomických poradcov
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   správa v oblasti nehnuteľností-obstarávanie služieb spojených s bývaním
   sprostredkovanie v predmete činnosti, leasing v predmete činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hruška Edisonova 29 Bratislava 821 04
   Ľuboš Kékeši Sekurisova 11 Bratislava 841 01
   Ing. Barbora Kovešová Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Barbora Kovešová Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Ing. Dušan Hruška Edisonova 29 Bratislava 821 04
   Ľuboš Kékeši Sekurisova 11 Bratislava 841 01