Vytvoriť faktúru

GERIN DRUCK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GERIN DRUCK
IČO 31401503
DIČ 2020347648
IČ DPH SK2020347648
Dátum vzniku 05 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GERIN DRUCK
Račianska 66
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 690 981 €
Zisk 13 181 €
Kontaktné informácie
Email gerin@gerin.sk
Webová stránka http://www.gerin.sk;http://www.gerin.co.at
Phone(s) +421254791400, +421254653082, +421254653081, +421254653083
Mobile phone(s) +421903455444
Fax(es) 0254653083
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 288,760
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 332
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 332
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 332
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 285,858
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 124,565
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 124,565
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,565
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 161,293
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 109,780
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,513
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,570
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,570
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 288,760
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,591
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,236
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,157
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,157
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 132,017
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 132,017
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,181
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,169
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,324
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,324
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 106,176
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,557
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,557
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 787
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 510
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,586
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,736
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,669
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,669
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 690,981
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 674,568
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,077
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,336
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,317
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 482,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,920
D. Služby (účtová skupina 51) 96,609
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,650
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,663
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,396
4. Sociálne náklady (527, 528) 591
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,263
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,245
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,245
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,843
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,664
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,329
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 99
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 99
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,240
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,240
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,523
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,342
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,342
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,181
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401503 DIČ: 2020347648 IČ DPH: SK2020347648
 • Sídlo: GERIN DRUCK, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Cvečko Na vyhliadke 7 Bratislava 841 07 14.07.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Wolkersdorfer Papierverarbeitungs GmbH 23 236 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.2008Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   15.05.2008Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   10.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Pavel Cvečko Na vyhliadke 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 14.07.2004
   09.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.09.1995
   25.11.2003Noví spoločníci:
   Wolkersdorfer Papierverarbeitungs GmbH Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.09.1995
   24.11.2003Zrušeny spoločníci:
   BBTC Handelsgessellschaft m.b.H., Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava
   06.08.2001Nové obchodné meno:
   GERIN DRUCK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   05.08.2001Zrušené obchodné meno:
   GERIN, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 830 07
   10.07.1997Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 830 07
   Noví spoločníci:
   BBTC Handelsgessellschaft m.b.H., Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   09.07.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   ARGUS Holding G.m.b.H. Zirkusgasse 13 Wien Rakúska republika
   05.09.1995Nové obchodné meno:
   GERIN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s polygrafickými výrobkami
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti grafiky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovarov za účelom jeho predaja ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   ARGUS Holding G.m.b.H. Zirkusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava