Vytvoriť faktúru

A-STAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A-STAR
IČO 31401643
DIČ 2020904160
IČ DPH SK2020904160
Dátum vzniku 06 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A-STAR
Podbrezová 9
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 505 €
Zisk -34 734 €
Aktíva 524 678 €
Vlastný kapitál 198 770 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 441,341
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 441,341
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,352
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,629
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,761
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 945
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,923
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 473,970
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 164,037
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,112
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 179,020
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,734
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 309,933
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 305,272
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,254
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 964
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 496
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,794
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,505
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,505
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 59,914
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,699
C. Služby (účtová skupina 51) 1,610
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,884
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,766
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 45,471
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,484
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -31,409
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,196
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,366
M. Nákladové úroky (562) 2,203
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 163
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,365
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,774
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401643 DIČ: 2020904160 IČ DPH: SK2020904160
 • Sídlo: A-STAR, Podbrezová 9, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava 06.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Polakovič 6 639 € (100%) Podbrezová 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava
   18.04.2000Zrušeny spoločníci:
   GHM Export - Import Michaelsbergstrasse 41,40,60 Leoding Rakúsko
   06.09.1995Nové obchodné meno:
   A-STAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podbrezová 9 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu, veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   GHM Export - Import Michaelsbergstrasse 41,40,60 Leoding Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava