Vytvoriť faktúru

Pro Trade Holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pro Trade Holding
IČO 31401716
DIČ 2020354908
IČ DPH SK2020354908
Dátum vzniku 05 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pro Trade Holding
Kostlivého 16
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 €
Zisk -5 373 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421944374004, +421948735150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 816
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 296
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 296
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 520
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 520
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 816
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,734
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,361
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,361
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,012
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,550
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,550
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 705
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 705
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 74
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 411
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 121
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 120
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 120
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,533
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 656
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25
D. Služby (účtová skupina 51) 2,637
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,177
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 878
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 299
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 38
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,413
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,198
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,413
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401716 DIČ: 2020354908 IČ DPH: SK2020354908
 • Sídlo: Pro Trade Holding, Kostlivého 16, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Bohumír Horr Kostlivého 16 Bratislava 821 03 14.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Bohumír Horr 13 280 € (100%) Kostlivého 16 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.05.2002Nové obchodné meno:
   Pro Trade Holding s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumír Horr Kostlivého 16 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumír Horr Kostlivého 16 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 14.03.2002
   08.05.2002Zrušené obchodné meno:
   Airwise International Slovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   New Technologies & Services International - Slovakia, s.r.o. IČO: 35 758 465 Holíčska 25 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Kováč Holíčska 25 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 14.03.2002
   11.02.2002Noví spoločníci:
   New Technologies & Services International - Slovakia, s.r.o. IČO: 35 758 465 Holíčska 25 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Kováč Holíčska 25 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 14.03.2002
   10.02.2002Zrušeny spoločníci:
   AIRWISE INTERNATIONAL, INC. 140 Kirby Lane, Williston Vermont 05495 U.S.A.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Helena Horrová Kostlivého 16 Bratislava
   24.01.2001Nové obchodné meno:
   Airwise International Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kostlivého 16 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   výroba, kompletizácia a montáž leteckých modelov
   Noví spoločníci:
   AIRWISE INTERNATIONAL, INC. 140 Kirby Lane, Williston Vermont 05495 U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Helena Horrová Kostlivého 16 Bratislava
   23.01.2001Zrušené obchodné meno:
   JAKON, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Kováčová Švabinského 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Kováčová Švabinského 20 Bratislava
   20.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Kováčová Švabinského 20 Bratislava
   19.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Kováčová Švabinského 20 Bratislava
   05.09.1995Nové obchodné meno:
   JAKON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Kováčová Švabinského 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kováčová Švabinského 20 Bratislava