Vytvoriť faktúru

A3P - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A3P
IČO 31401775
DIČ 2020927293
IČ DPH SK2020927293
Dátum vzniku 08 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A3P
Záborského 29
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 647 978 €
Zisk 11 343 €
Aktíva 789 983 €
Vlastný kapitál 200 603 €
Kontaktné informácie
Email a3p@a3p.sk
Webová stránka http://a3p.sk
Mobile phone(s) +421910919020, +421903743015
Fax(es) 0263810240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 941,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 286,251
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 151,552
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 151,552
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 134,699
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 95,287
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,659
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,753
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 653,517
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,379
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,425
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,425
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,954
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 585,138
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 397,471
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 187,667
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,416
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,416
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 941,184
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 800,843
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 507,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 507,700
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 96,262
2. Ostatné fondy (427, 42X) 96,262
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 184,874
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 184,874
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,343
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 138,341
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 534
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 534
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 137,101
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,644
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,644
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 82,665
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,765
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,027
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 700
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 643,067
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 647,978
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 643,067
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,911
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 632,889
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,554
D. Služby (účtová skupina 51) 322,111
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 93,949
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 69,106
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,268
4. Sociálne náklady (527, 528) 575
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,631
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 174,325
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 174,325
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,319
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,089
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 305,402
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 101
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 162
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 162
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,028
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,685
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,685
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,343
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401775 DIČ: 2020927293 IČ DPH: SK2020927293
 • Sídlo: A3P, Záborského 29, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 07.05.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mikuláš Czocher 507 700 € (100%) Mikovíniho 1 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.2011Nové predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a) b), c), d) e) f), g) h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   technické služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
   01.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a/ body 1-11 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   detektívna služba v zmysle ustanovenia § 3 písm. b/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zákona č. 379/1997 Z.z. v znení ust. predpisov
   24.03.2010Nové sidlo:
   Záborského 29 Bratislava 831 03
   23.03.2010Zrušené sidlo:
   Údernícka 20 Bratislava 851 02
   04.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.05.2008
   03.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.03.2008
   28.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.03.2008
   27.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2008
   12.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2008
   11.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 03.07.2007
   25.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 03.07.2007
   24.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 945 01 Vznik funkcie: 03.07.2007
   26.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 945 01 Vznik funkcie: 03.07.2007
   25.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Majba Ul. 29. augusta 1899 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 25.05.2007
   07.07.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Majba Ul. 29. augusta 1899 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 25.05.2007
   06.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Labát Budatínska 65 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 05.01.2004
   14.12.2006Nové sidlo:
   Údernícka 20 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva - rozsah činnosti podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   13.12.2006Zrušené sidlo:
   Údernícka 14 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3, 5 t
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   01.04.2005Nové obchodné meno:
   A3P s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Czocher Mikovíniho 1 Bratislava 831 02
   31.03.2005Zrušené obchodné meno:
   3P s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   10.08.2004Noví spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   09.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   24.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.01.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2004
   15.03.2004Nové predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a/ body 1-11 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   detektívna služba v zmysle ustanovenia § 3 písm. b/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zákona č. 379/1997 Z.z. v znení ust. predpisov
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3, 5 t
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   Noví spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vladimír Labát Budatínska 65 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 05.01.2004
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.01.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2004
   14.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač Skončenie funkcie: 17.12.2003
   18.10.2000Noví spoločníci:
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač Skončenie funkcie: 17.12.2003
   17.10.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   18.02.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   08.09.1995Nové obchodné meno:
   3P s.r.o.
   Nové sidlo:
   Údernícka 14 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava