Vytvoriť faktúru

IF PRAMEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IF PRAMEN
IČO 31401988
DIČ 2020855914
IČ DPH SK2020855914
Dátum vzniku 20 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IF PRAMEN
Petroveská 1402/23
90845
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 571 €
Zisk 3 377 €
Aktíva 390 678 €
Vlastný kapitál 18 507 €
Kontaktné informácie
Email agroma_holic@stonline.sk
Phone(s) 0346649245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 392,342
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 220,546
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,449
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 49,449
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 171,097
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 36,097
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 135,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171,796
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 164,045
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 164,045
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,933
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,933
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,933
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,818
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,816
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 392,342
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,246
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,687
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,687
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,182
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,182
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,377
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 370,096
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,549
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,282
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,267
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 321,547
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,571
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,571
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,611
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,960
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141
D. Služby (účtová skupina 51) 133
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,430
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,478
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,337
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015