Vytvoriť faktúru

ANITRAM EXPOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANITRAM EXPOS
IČO 31402089
DIČ 2020330741
IČ DPH SK2020330741
Dátum vzniku 11 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANITRAM EXPOS
Podunajská 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 97 842 €
Zisk -11 207 €
Aktíva 21 640 €
Vlastný kapitál -148 860 €
Kontaktné informácie
Email anitram@anitram.sk
Webová stránka http://anitram.sk
Phone(s) +421245241003
Fax(es) 0245241017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,331
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,267
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,904
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,331
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -160,066
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -155,830
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,207
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 183,397
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 299
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 182,318
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,150
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,427
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,303
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 166,438
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 97,842
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 97,814
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 107,559
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 62,999
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 758
C. Služby (účtová skupina 51) 17,444
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,065
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,717
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,641
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 84
XI. Kurzové zisky (663) 84
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 614
N. Kurzové straty (563) 402
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 212
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -530
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,247
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402089 DIČ: 2020330741 IČ DPH: SK2020330741
 • Sídlo: ANITRAM EXPOS, Podunajská 25, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05 11.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Branislav Gramblička 5 643 € (85%) Palkovičova 16 Bratislava 821 05
  Ing. Darina Čížová 996 € (15%) Rajčianska 36 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2011Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   30.04.2011Zrušené sidlo:
   Farebná 22 Bratislava 821 05
   26.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.09.1995
   25.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05
   Ing. Darina Čížová Rajčianska 36 Bratislava 821 07
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Branislav Gramblička Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   11.09.1995Nové obchodné meno:
   ANITRAM EXPOS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Farebná 22 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   projekcia výrobkov videotechniky
   Noví spoločníci:
   Branislav Gramblička Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05