Vytvoriť faktúru

B.M.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.M.A.
IČO 31402119
DIČ 2020322744
IČ DPH SK2020322744
Dátum vzniku 18 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.M.A.
Pluhová 41
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 542 688 €
Zisk 3 832 €
Aktíva 196 250 €
Vlastný kapitál 13 197 €
Kontaktné informácie
Email bma@stonline.sk
Webová stránka http://www.bma.sk
Phone(s) +421244456142, +421244458227, +421244458226
Fax(es) 0244458227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,541
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,041
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,041
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,347
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,718
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,964
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 167,888
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,619
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 484
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,832
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,269
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 514
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 108,619
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 87,980
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,290
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 844
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,505
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 104
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 47,032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 542,688
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 529,277
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,333
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 78
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 530,155
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,420
C. Služby (účtová skupina 51) 489,678
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,845
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 249
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,933
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,533
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,179
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,822
M. Nákladové úroky (562) 4,465
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,357
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,821
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,712
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402119 DIČ: 2020322744 IČ DPH: SK2020322744
 • Sídlo: B.M.A., Pluhová 41, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zbynek Bandík Mandľová 40 Bratislava - Jarovce 851 10 17.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zbynek Bandík 6 639 € (100%) Mandľová 40 Bratislava - Jarovce 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.04.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   07.02.2006Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Mandľová 40 Bratislava - Jarovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Mandľová 40 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 17.06.1997
   06.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07 Vznik funkcie: 17.06.1997
   12.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07 Vznik funkcie: 17.06.1997
   11.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07
   18.06.1998Nové obchodné meno:
   B.M.A. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 41 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.1998Zrušené obchodné meno:
   SOCHA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   10.10.1997Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   09.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Peter Krátky Veterná 10 Trnava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Krátky Veterná 10 Trnava
   18.09.1995Nové obchodné meno:
   SOCHA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná agentúra
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti: obchod, ekonomika, film, audio, video, rozhlas, divadlo
   Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Peter Krátky Veterná 10 Trnava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Krátky Veterná 10 Trnava