Vytvoriť faktúru

B.M.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.M.A.
IČO 31402119
DIČ 2020322744
IČ DPH SK2020322744
Dátum vzniku 18 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.M.A.
Pluhová 41
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 481 826 €
Zisk 3 559 €
Aktíva 196 250 €
Vlastný kapitál 13 197 €
Kontaktné informácie
Email bma@stonline.sk
Webová stránka http://www.bma.sk
Phone(s) +421244456142, +421244458227, +421244458226
Fax(es) 0244458227
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,477
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 977
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 977
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,568
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,757
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 61,241
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,729
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 87,045
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,895
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,559
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,150
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 462
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,469
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,332
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,948
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,097
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 92
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 219
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 481,826
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 481,826
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 470,640
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,990
C. Služby (účtová skupina 51) 423,680
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,251
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 554
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,064
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,186
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,156
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,599
M. Nákladové úroky (562) 1,651
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,948
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,598
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,588
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,029
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,559
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016