Vytvoriť faktúru

Pneuman - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pneuman
IČO 31402135
DIČ 2020322733
IČ DPH SK2020322733
Dátum vzniku 08 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pneuman
Karpatská 43
90002
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 375 289 €
Zisk 12 015 €
Aktíva 153 182 €
Vlastný kapitál -70 906 €
Kontaktné informácie
Email pneuman@pneuman.sk
Phone(s) 0245951439
Fax(es) 0245951439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 35,496
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 35,496
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,796
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 161,216
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 58,132
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 492
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,752
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 196,712
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,121
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 45,220
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -86,996
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,015
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 219,833
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 219,833
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,782
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 52
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,644
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 190,355
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 375,289
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 143,906
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 231,205
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 178
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 361,015
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 141,471
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 112,809
C. Služby (účtová skupina 51) 90,826
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 877
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 445
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,552
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 290
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,745
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,274
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 30,005
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 106
X. Výnosové úroky (662) 78
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 28
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,246
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,246
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,140
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,134
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,119
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402135 DIČ: 2020322733 IČ DPH: SK2020322733
 • Sídlo: Pneuman, Karpatská 43, 90002, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Kokoška Karpatská 43 Modra 900 02 28.10.2005
  Karol Kokoška Karpatská 43 Modra 900 02 28.10.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karol Kokoška 4 980 € (75%) Karpatská 43 Modra 900 02
  Karol Kokoška 1 660 € (25%) Karpatská 43 Modra 900 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2005Nové obchodné meno:
   Pneuman s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 43 Modra 900 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom priestorov
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   upratovacie práce
   skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
   prevádzkovanie pneuservisu
   prevádzkovanie rýchloservisu- oprava cestných motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kokoška Karpatská 43 Modra 900 02
   Karol Kokoška Karpatská 43 Modra 900 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kokoška Karpatská 43 Modra 900 02 Vznik funkcie: 28.10.2005
   Karol Kokoška Karpatská 43 Modra 900 02 Vznik funkcie: 28.10.2005
   02.11.2005Zrušené obchodné meno:
   J.M.P. TRADE, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Za koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Kokoška Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Gabriela Kokošková Za koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Kokoška Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   20.07.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Kokoška Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Gabriela Kokošková Za koníčkom 10 Pezinok 902 01
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Kokoška Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Gabriela Kokošková Za koníčkom 10 Pezinok 902 01
   06.03.1998Nové sidlo:
   Za koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Kokoška Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Gabriela Kokošková Za koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.1998Zrušené sidlo:
   Líščie nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Kokoška Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Peter Šoltés Žižkova 8/24 Žiar nad Hronom 965 01
   Doc. PhDr Michal Zozuľák , CSc. Líščie nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Šoltés Žižkova 8/24 Žiar nad Hronom 965 01
   Doc. PhDr Michal Zozuľák , CSc. Líščie nivy 12 Bratislava 821 08
   08.09.1995Nové obchodné meno:
   J.M.P. TRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie nivy 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Kokoška Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Peter Šoltés Žižkova 8/24 Žiar nad Hronom 965 01
   Doc. PhDr Michal Zozuľák , CSc. Líščie nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Jozef Kokoška Za Koníčkom 10 Pezinok 902 01
   Peter Šoltés Žižkova 8/24 Žiar nad Hronom 965 01
   Doc. PhDr Michal Zozuľák , CSc. Líščie nivy 12 Bratislava 821 08