Vytvoriť faktúru

ITC EUROTRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITC EUROTRADE
IČO 31402160
DIČ 2020860479
Dátum vzniku 07 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITC EUROTRADE
Trenčianska 47
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 621 €
Zisk 1 786 €
Aktíva 15 702 €
Vlastný kapitál 8 690 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,483
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,631
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,852
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,483
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,476
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,386
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,786
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,007
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,007
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 531
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 952
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 504
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,621
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,621
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,260
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 338
C. Služby (účtová skupina 51) 31
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,891
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,361
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,252
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,290
P. Daň z príjmov (591, 595) 504
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,786
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4282149.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402160 DIČ: 2020860479
 • Sídlo: ITC EUROTRADE, Trenčianska 47, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Piekov Zvončeková 29/B/8008 Bratislava 831 06 10.11.1994
  Stepan Sharan Zvončeková 29/B/8008 Bratislava 831 06 12.06.2007
  Ivan Sharan Ul. Mazepu 298 Kolomeja Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvončekova 29 Bratislava 831 06 20.03.2002
  Mykola Zhukovskyy Ul. S. Petrulu 38 Kolomeja Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvonkčeková 29 Bratislava 831 06 20.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Pěkov 1 660 € (25%) Bratislava 831 06
  Tatiana Korotoun 1 660 € (25%) Kyjev Ukrajina
  Georgij Vološčuk 1 660 € (25%) Davydova 3 Kyjev Ukrajina
  Viktor Frolenko 1 660 € (25%) Kyjev Ukrajina
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Piekov Zvončeková 29/B/8008 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.11.1994
   Stepan Sharan Zvončeková 29/B/8008 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.06.2007
   08.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Pěkov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.11.1994
   Anatoily Boyko S. Benderu 3 Kolomeja Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvončekova 29 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.03.2002
   Andriy Sharan Ul. Mazepu 298 Ukrajina Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvončekova 29 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.03.2002
   Ivan Boyko S. Benderu 3 Kolomeja Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvončeková 29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.03.2002
   05.11.2002Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06
   Tatiana Korotoun Šota Rustaveli 38 Kyjev Ukrajina
   Georgij Vološčuk Davydova 3 Kyjev Ukrajina
   Viktor Frolenko Charlovskoe šos. 2/1 Kyjev Ukrajina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Pěkov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ivan Sharan Ul. Mazepu 298 Kolomeja Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvončekova 29 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.03.2002
   Mykola Zhukovskyy Ul. S. Petrulu 38 Kolomeja Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvonkčeková 29 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.03.2002
   Anatoily Boyko S. Benderu 3 Kolomeja Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvončekova 29 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.03.2002
   Andriy Sharan Ul. Mazepu 298 Ukrajina Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvončekova 29 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.03.2002
   Ivan Boyko S. Benderu 3 Kolomeja Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Zvončeková 29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.03.2002
   04.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava
   Viktor Frolenko Charlovskoe šos. 2/1 Kyjev Ukrajina
   Tatiana Korotoun Šota Rustaveli 38 Kyjev Ukrajina
   Georgij Vološčuk Davydova 3 Kyjev Ukrajina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava
   07.09.1995Nové obchodné meno:
   ITC EUROTRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poskytovanie školiacej, konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava
   Viktor Frolenko Charlovskoe šos. 2/1 Kyjev Ukrajina
   Tatiana Korotoun Šota Rustaveli 38 Kyjev Ukrajina
   Georgij Vološčuk Davydova 3 Kyjev Ukrajina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava