Vytvoriť faktúru

9-16 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 9-16
IČO 31402305
DIČ 2020338320
Dátum vzniku 18 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 9-16
Jána Hajdóczyho 5835/24
91701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 900 €
Zisk 4 379 €
Aktíva 144 €
Vlastný kapitál -13 797 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,027
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,922
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,027
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,547
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 14,937
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 14,937
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,428
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,197
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,379
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,900
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 19,300
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 600
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,694
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 271
C. Služby (účtová skupina 51) 14,393
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,206
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,636
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 451
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 451
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -451
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,755
P. Daň z príjmov (591, 595) 376
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,379
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402305 DIČ: 2020338320
 • Sídlo: 9-16, Jána Hajdóczyho 5835/24, 91701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Septembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2013Nové sidlo:
   Jána Hajdóczyho 5835/24 Trnava 917 01
   02.12.2013Zrušené sidlo:
   Dobšinského 16 Bratislava 811 05
   15.12.2004Nové obchodné meno:
   9-16 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dobšinského 16 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ivan Krajčo Jána Hajdóczyho 5835/24 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Krajčo Jána Hajdóczyho 5835/24 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.09.1995
   14.12.2004Zrušené obchodné meno:
   Fantozzi House s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Krajčo Jiráskovej 17 Trnava
   Ivan Krajčo Rajecká 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Krajčo Rajecká 1 Bratislava
   18.09.1995Nové obchodné meno:
   Fantozzi House s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   personálne poradenstvo
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a umenia
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Anton Krajčo Jiráskovej 17 Trnava
   Ivan Krajčo Rajecká 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Krajčo Rajecká 1 Bratislava