Vytvoriť faktúru

POZOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POZOS
IČO 31402313
DIČ 2020935334
Dátum vzniku 08 Septembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo POZOS
Rudlovská cesta 85
97401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 395 €
Zisk -960 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,214
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 220
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,994
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,214
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,072
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -28,162
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,142
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,142
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 662
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 395
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 395
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 875
C. Služby (účtová skupina 51) 675
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -480
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -675
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -480
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4372003.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402313 DIČ: 2020935334
 • Sídlo: POZOS, Rudlovská cesta 85, 97401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Septembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.06.2002Nové sidlo:
   Rudlovská cesta 85 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Holub - predseda Slnečná 16 Banská Bystrica 974 01
   Eduard Havlas - člen Tulská 19 Banská Bystrica 974 01
   Milan Bago - člen M.Bela 5 Banská Bystrica 974 01
   27.06.2002Zrušené sidlo:
   Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Fedor Flašík - predseda Osuského 3/a Bratislava 851 03
   JUDr. Martin Glváč - podpredseda nám.1 mája 41 Pezinok 902 01
   Ľubomír Múčka - člen Holubyho 16 Pezinok 902 01
   20.04.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Glváč - podpredseda nám.1 mája 41 Pezinok 902 01
   Ľubomír Múčka - člen Holubyho 16 Pezinok 902 01
   19.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Glváč - člen 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Zachar - podpredseda Sokolíkova 15 Bratislava
   30.10.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.09.1995Nové obchodné meno:
   POZOS a.s.
   Nové sidlo:
   Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom priemyselného tovaru
   vydavateľská činnosť /mimo činností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Fedor Flašík - predseda Osuského 3/a Bratislava 851 03
   JUDr. Martin Glváč - člen 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Zachar - podpredseda Sokolíkova 15 Bratislava