Vytvoriť faktúru

HELONDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HELONDIA
IČO 31402429
DIČ 2020354941
IČ DPH SK2020354941
Dátum vzniku 19 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELONDIA
Kapicova 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 532 €
Zisk -2 059 €
Aktíva 41 155 €
Vlastný kapitál 19 782 €
Kontaktné informácie
Email info@helondia.sk
Phone(s) 0911606140
Mobile phone(s) 0911606140
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,066
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,066
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,066
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,663
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,097
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 76
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,377
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 32,729
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,736
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,492
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,059
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,993
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,993
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 713
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 612
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,202
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,466
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,532
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 42,032
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,467
C. Služby (účtová skupina 51) 9,996
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,533
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 438
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,110
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,818
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -830
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,569
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 84
M. Nákladové úroky (562) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -914
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,145
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402429 DIČ: 2020354941 IČ DPH: SK2020354941
 • Sídlo: HELONDIA, Kapicova 4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava 19.09.1995
  Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01 19.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Balík 3 320 € (50%) Veternicova 3115/7 Bratislava
  Ing. Ladislav Blecha 3 320 € (50%) Kapicova 4 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Balík Bullova 11 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   19.09.1995Nové obchodné meno:
   HELONDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodná činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balík Bullova 11 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01