Vytvoriť faktúru

Slovakia Online - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovakia Online
IČO 31402445
DIČ 2020338397
IČ DPH SK2020338397
Dátum vzniku 01 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovakia Online
Riazanská 57
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 730 706 €
Zisk -24 230 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243410996
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 306,990
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,983
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,983
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,983
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 302,904
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 141,308
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 117,207
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,207
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,942
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 161,596
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,566
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 160,030
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,103
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 71
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,032
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,990
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,494
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,675
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,675
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 394
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 394
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,230
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 322,485
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,860
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,860
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 311,969
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 163,243
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,243
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,440
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,329
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,804
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,153
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,656
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,656
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 999
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 999
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 730,723
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 730,706
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 730,512
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 751,718
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,038
D. Služby (účtová skupina 51) 446,546
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 284,528
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 207,070
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 70,099
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,359
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 523
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,303
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,303
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,113
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,667
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,012
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,928
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 353
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -336
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,348
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402445 DIČ: 2020338397 IČ DPH: SK2020338397
 • Sídlo: Slovakia Online, Riazanská 57, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03 01.10.1995
  Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28 05.12.2005
  Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07 05.12.2005
  Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05 28.02.2014
  Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03 28.02.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viliam Kišš 1 335 € (20%) Chlumeckého 7 Bratislava 821 03
  Richard Salanič 1 335 € (20%) Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
  Karol Takács 1 335 € (20%) Rajecká 30 Bratislava 821 07
  Oľga Cimová 1 335 € (20%) Beniakova 32 Bratislava 841 05
  Vladimír Bartko 1 335 € (20%) Heyrovského 10 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.10.2014Nové sidlo:
   Riazanská 57 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   prieskum trhu a verejnej mienky
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05
   Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.02.2014
   Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 28.02.2014
   27.10.2014Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Beata Salaničová Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Eva Takácsová Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   11.11.2009Noví spoločníci:
   Beata Salaničová Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Eva Takácsová Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   10.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   16.02.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom výpočtovej techniky a informačných systémov
   rozmnožovacie a kopírovacie služby
   31.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 05.12.2005
   Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2005
   30.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves Vznik funkcie: 12.09.1996
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 21.09.2000
   24.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.10.1995
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves Vznik funkcie: 12.09.1996
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 21.09.2000
   23.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Ing. Libor Žikla Trenčianska 22/35 Nová Dubnica 018 51 Skončenie funkcie: 17.10.2002
   23.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Ing. Libor Žikla Trenčianska 22/35 Nová Dubnica 018 51 Skončenie funkcie: 17.10.2002
   03.11.1999Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   02.11.1999Zrušené sidlo:
   Ďumbierska 10/a Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   01.04.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   audiovízia
   poskytovanie poradenských služieb ohľadom elektronických zariadení na spracovanie dát
   dodávky softwaru a poskytovanie poradenských služieb
   databanky /s výnimkou zhromažďovania údajov, na ktorých zhromažďovanie je potrebné osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves
   31.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   Karol Takács 9. mája 18 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   14.09.1995Nové obchodné meno:
   Slovakia Online s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ďumbierska 10/a Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vydavateľské činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   Karol Takács 9. mája 18 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves