Vytvoriť faktúru

Foltán - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Foltán
IČO 31402577
Dátum vzniku 27 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Foltán
Pod Stráňou 20/4709
97490
Banská Bystrica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 €
Zisk -989 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905359463, +421948394135, +421948415937
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,281
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,303
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,281
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,140
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 21,162
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -989
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 141
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 141
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 152
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 152
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,002
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 146
C. Služby (účtová skupina 51) 827
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -850
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -821
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 139
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -139
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -989
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -989
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015