Vytvoriť faktúru

ELTON, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELTON, družstvo
IČO 31402615
DIČ 2020354985
IČ DPH SK2020354985
Dátum vzniku 22 Septembra 1995
Právna forma Družstvo
Sídlo ELTON, družstvo
Jaskový rad 67
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 226 695 €
Zisk -10 205 €
Kontaktné informácie
Email elton@elton-elektro.sk
Phone(s) 0283815696, 0903724940, 0262410028, 0263815696, +421903728924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 28,901
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 28,901
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,901
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,915
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,308
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,375
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 59,816
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,009
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 880
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,674
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,205
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,807
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,644
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,763
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,259
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,957
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,547
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 226,695
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 225,101
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 234,037
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 75,265
C. Služby (účtová skupina 51) 122,716
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,368
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 815
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,342
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,531
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,342
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,120
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,903
M. Nákladové úroky (562) 1,581
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 311
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,903
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,245
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015