Vytvoriť faktúru

GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ
IČO 31402666
DIČ 2020306948
IČ DPH SK2020306948
Dátum vzniku 27 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ
Hradská 26
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 101 497 €
Zisk -5 403 €
Kontaktné informácie
Email gastrocentrum@gastrocentrum.eu
Phone(s) 0903447844
Fax(es) 0245526120
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 260,471
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 131,366
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 131,366
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,388
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,493
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,485
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 128,190
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,083
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,083
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 62,414
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 62,244
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,244
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,693
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 69,129
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -5,436
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 915
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 260,471
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,987
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 300,077
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 300,077
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,846
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -61,533
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -61,533
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,403
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,484
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,191
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,538
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,653
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,293
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,653
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,653
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,133
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 733
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 413
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,361
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 100,038
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 101,497
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 100,038
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,159
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,335
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,449
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,288
D. Služby (účtová skupina 51) 21,686
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,823
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,011
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,764
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,942
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,261
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,261
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 886
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,615
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,605
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,014
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,014
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,591
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,605
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,443
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,403
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402666 DIČ: 2020306948 IČ DPH: SK2020306948
 • Sídlo: GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ, Hradská 26, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 27.09.1995
  Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
  Alžebta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
  Peter Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Antovszký 1 660 € (25%) Sološnická 21 Bratislava 841 05
  0ndrej Antovszký 1 660 € (25%) Bratislava 841 05
  JUDr. Alžbeta Fuchsová 1 660 € (25%) Sološnická 21 Bratislava 841 05
  Peter Antovský 1 660 € (25%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   Alžebta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   Peter Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   27.06.2012Noví spoločníci:
   JUDr. Alžbeta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Peter Antovský Sološnícká 21 Bratislava 841 05
   26.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Antovszká Sološnická 21 Bratislava 841 05
   21.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Antovský Sološnická 21 Bratislava 841 05
   08.08.2003Nové obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.09.1995
   07.08.2003Zrušené obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B., ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Medená 3 Bratislava 816 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B., ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 3 Bratislava 816 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   0ndrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Peter Antovský Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Alžbeta Antovszká Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05