Vytvoriť faktúru

PEGASUS FACTORIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEGASUS FACTORIA
IČO 31402887
DIČ 2020307630
IČ DPH SK2020307630
Dátum vzniku 13 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEGASUS FACTORIA
Socháňova 2
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 697 €
Zisk 3 369 €
Aktíva 117 249 €
Vlastný kapitál 8 033 €
Kontaktné informácie
Email office@pegasusfactoria.sk
Webová stránka http://www.pegasusfactoria.sk
Mobile phone(s) +421903374555
Fax(es) 0265311734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 161,216
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 161,216
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 147,200
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,170
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,170
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 94,875
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 155
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,016
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,304
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,712
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 161,216
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,363
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,691
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,691
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,369
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 53,765
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 92
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 92
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,173
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,232
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,232
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,863
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 41,500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 95,088
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 95,088
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,697
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,697
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,697
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,966
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 908
D. Služby (účtová skupina 51) 37,429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 83
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 546
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 546
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,731
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,360
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 402
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 402
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,329
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,369
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402887 DIČ: 2020307630 IČ DPH: SK2020307630
 • Sídlo: PEGASUS FACTORIA, Socháňova 2, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Štefan Krnáč Jamnického 4 Bratislava 841 05 13.09.1995
  Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava 13.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Štefan Krnáč 6 640 € (50%) Jamnického 4 Bratislava 841 05
  Peter Markovič 6 640 € (50%) Socháňova 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.06.2006Nové predmety činnosti:
   uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do prevádzky
   nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi
   nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca je neznámy
   Noví spoločníci:
   RNDr. Štefan Krnáč Jamnického 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Krnáč Jamnického 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.09.1995
   01.06.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   10.05.2001Noví spoločníci:
   Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   09.05.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava
   13.09.1995Nové obchodné meno:
   PEGASUS FACTORIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Socháňova 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec
   Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Markovič Socháňova 2 Bratislava
   RNDr. Štefan Krnáč štvrť M. R. Štefánika 21 Lučenec