Vytvoriť faktúru

SAGANA, SAGANA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAGANA, SAGANA
IČO 31402941
DIČ 2020882457
Dátum vzniku 19 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAGANA, SAGANA
Sibírska 35
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 894 €
Zisk 1 170 €
Aktíva 36 674 €
Vlastný kapitál 17 449 €
Kontaktné informácie
Email janosdeakova@yahoo.com
Phone(s) 0250234322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,248
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,775
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 268
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,205
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 53,248
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,619
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,927
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 219
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,170
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,629
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,280
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,782
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 178
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 554
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,766
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,894
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,894
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,829
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 32
C. Služby (účtová skupina 51) 24,135
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,507
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,065
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,727
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 409
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 409
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -405
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,660
P. Daň z príjmov (591, 595) 490
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402941 DIČ: 2020882457
 • Sídlo: SAGANA, SAGANA, Sibírska 35, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Hilda Jánošdeáková Sibírska 35 Bratislava 24.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Hilda Jánošdeáková 6 639 € (100%) Sibírska 35 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.07.2005Nové sidlo:
   Sibírska 35 Bratislava 831 02
   25.07.2005Zrušené sidlo:
   Pri Starej prachárni 1 Bratislava 831 04
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Hilda Jánošdeáková Sibírska 35 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Hilda Jánošdeáková Sibírska 35 Bratislava
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Hilda Jánošdeáková Sibírska 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Hilda Jánošdeáková Sibírska 35 Bratislava
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Jánošdeáková Pri Starej prachárni 1 Bratislava
   Ing. Todor Dončev Todorov Pri Starej prachárni 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Jánošdeáková. Pri Starej prachárni 1 Bratislava
   Ing. Todor Dončev Todorov Batanovtzi, 3. Mart 40/4 Batanovtzi Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Pri Starej prachárni 1 Bratislava
   19.09.1995Nové obchodné meno:
   SAGANA, spoločnosť s ručením obmedzeným SAGANA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Starej prachárni 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Jánošdeáková Pri Starej prachárni 1 Bratislava
   Ing. Todor Dončev Todorov Pri Starej prachárni 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Jánošdeáková. Pri Starej prachárni 1 Bratislava
   Ing. Todor Dončev Todorov Batanovtzi, 3. Mart 40/4 Batanovtzi Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Pri Starej prachárni 1 Bratislava