Vytvoriť faktúru

B.B.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.B.P.
IČO 31403069
DIČ 2020322700
IČ DPH SK2020322700
Dátum vzniku 03 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.B.P.
Azalková 8
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 701 €
Zisk 7 955 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 55,499
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 55,499
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,280
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,117
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,177
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 787
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,732
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 94,616
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,538
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 99,103
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -21,159
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,955
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,078
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,478
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,433
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,701
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,900
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,801
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,740
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 283
C. Služby (účtová skupina 51) 3,096
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 506
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,513
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,342
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,961
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,521
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 48
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,915
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403069 DIČ: 2020322700 IČ DPH: SK2020322700
 • Sídlo: B.B.P., Azalková 8, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Borovička Obchodná 29 Bratislava 811 06 03.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Borovička 3 319 € (50%) Obchodná 29 Bratislava 811 06
  Mgr. Janka Borovičková 3 319 € (50%) Obchodná 29 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Borovička Obchodná 29 Bratislava 811 06
   Mgr. Janka Borovičková Obchodná 29 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Borovička Obchodná 29 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.10.1995
   08.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Borovička Azalková 8 Bratislava
   Mgr. Janka Borovičková Azalková 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Borovička Azalková 8 Bratislava
   18.08.1999Nové obchodné meno:
   B.B.P. s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Borovička Azalková 8 Bratislava
   Mgr. Janka Borovičková Azalková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.08.1999Zrušené obchodné meno:
   GRANUM s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Borovička Azalková 8 Bratislava
   Ing. Tomáš Kučera Gregorovej 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Kučera Gregorovej 4 Bratislava
   03.10.1995Nové obchodné meno:
   GRANUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Azalková 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami /upratovanie/
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojných, stavebných, kancelárskych strojov a prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   realitná kancelária - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Borovička Azalková 8 Bratislava
   Ing. Tomáš Kučera Gregorovej 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Kučera Gregorovej 4 Bratislava
   Ing. Peter Borovička Azalková 8 Bratislava