Vytvoriť faktúru

Caddies - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Caddies
IČO 31403085
DIČ 2020935389
IČ DPH SK2020935389
Dátum vzniku 28 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Caddies
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 187 €
Zisk -21 341 €
Kontaktné informácie
Email caddies@caddies.sk
Webová stránka http://www.caddies.sk
Phone(s) +421244453738
Mobile phone(s) +421903455460, +421911455461
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,497
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,497
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,497
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,235
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,080
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,020
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,135
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,732
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,396
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 60,835
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,354
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -34,091
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,341
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,336
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 795
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,541
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,268
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 442
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,801
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,030
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 105,187
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 104,987
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 125,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,258
C. Služby (účtová skupina 51) 100,134
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,974
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 301
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,496
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,150
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,126
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,405
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 257
N. Kurzové straty (563) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 241
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -255
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,381
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015