Vytvoriť faktúru

BEERTRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEERTRADE
Stav Zrušená
IČO 31403107
DIČ 2020354952
IČ DPH SK2020354952
Dátum vzniku 03 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEERTRADE
Hlavné námestie 34/192
06001
Kežmarok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 660 €
Zisk -67 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255566743
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 61,856
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 61,856
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -9,357
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,753
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,861
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,145
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,573
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -67
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,716
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 53,191
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,880
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,932
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,457
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,922
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 525
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,660
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,660
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,700
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,034
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 666
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -40
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,660
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 27
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -27
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -67
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -67
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016