Vytvoriť faktúru

EVYCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EVYCO
IČO 31403115
DIČ 2020338375
IČ DPH SK2020338375
Dátum vzniku 26 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVYCO
Remeselnícka 27
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 63 807 €
Zisk 840 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244681045, 0243635263
Mobile phone(s) 0903757790
Fax(es) 0244681045
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,326
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,188
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 226
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,326
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,294
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) -665
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,480
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 840
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,032
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 927
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 4,250
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,760
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,507
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 486
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,001
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 766
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 95
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 63,807
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 62,686
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,121
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 60,819
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,666
C. Služby (účtová skupina 51) 35,201
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,293
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 167
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,719
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 773
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,988
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,819
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,188
M. Nákladové úroky (562) 756
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 432
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,188
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,800
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 840
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015