Vytvoriť faktúru

FINEAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINEAL
IČO 31403131
DIČ 2020819339
IČ DPH SK2020819339
Dátum vzniku 03 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINEAL
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 358 338 €
Zisk 934 €
Kontaktné informácie
Email fineal@fineal.sk
Webová stránka http://www.fineal.sk
Phone(s) +421252965487
Fax(es) 0252965487
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,293
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,293
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,362
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 139,542
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 123,910
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,055
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,577
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 141,835
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,658
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 420
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 934
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,177
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 625
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 128,483
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,097
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,055
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,584
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 63,747
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,069
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 358,338
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 360,866
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 72
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 356,204
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,945
C. Služby (účtová skupina 51) 189,513
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 149,460
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 183
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,007
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 438
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,658
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,134
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 154,808
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 241
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 241
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -240
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,894
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 934
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016