Vytvoriť faktúru

DH konzult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DH konzult
IČO 31403174
DIČ 2020932661
Dátum vzniku 04 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DH konzult
Čečinová 2
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 232 €
Zisk 1 569 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,657
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,649
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,544
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,544
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,544
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,105
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,145
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,657
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,665
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 793
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 793
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,568
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 992
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 966
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 400
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 52
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,232
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,232
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,123
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 89
D. Služby (účtová skupina 51) 537
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,497
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,250
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 247
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,606
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 99
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,011
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 442
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 442
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,569
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256682.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403174 DIČ: 2020932661
 • Sídlo: DH konzult, Čečinová 2, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Darina Hargašová Čečinová 2 Bratislava 821 05 04.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Darina Hargašová 3 320 € (50%) Čečinová 2 Bratislava 821 05
  Daniel Hargaš 3 320 € (50%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2010Nové sidlo:
   Čečinová 2 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Hargašová Čečinová 2 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Hargašová Čečinová 2 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 04.10.1995
   25.05.2010Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Daniel Hargaš Nobelova 48 Bratislava
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hargaš Nobelova 48 Bratislava
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   17.09.1996Noví spoločníci:
   Daniel Hargaš Nobelova 48 Bratislava
   16.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Hargaš Jégého 3 Bratislava
   04.10.1995Nové obchodné meno:
   DH konzult s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické služby a poradenstvo
   školiaca činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   vydávanie publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Hargaš Jégého 3 Bratislava
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava