Vytvoriť faktúru

SAFE TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAFE TRADING
IČO 31403239
DIČ 2020307157
IČ DPH SK2020307157
Dátum vzniku 27 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAFE TRADING
Gajova 9
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 627 €
Zisk -7 832 €
Kontaktné informácie
Email adrian@chello.sk
Mobile phone(s) +421903713600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,511
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,475
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,608
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,511
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,078
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 391
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,880
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,832
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,433
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 354
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,079
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,319
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 305
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,255
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 82,627
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 45,109
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,375
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,143
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 88,918
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 32,983
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33
C. Služby (účtová skupina 51) 11,352
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,369
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,591
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 31,146
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 733
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,291
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,116
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,495
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,495
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,076
N. Kurzové straty (563) 19
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,057
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -581
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,872
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403239 DIČ: 2020307157 IČ DPH: SK2020307157
 • Sídlo: SAFE TRADING, Gajova 9, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava 27.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Adrián Sedláček 6 639 € (100%) Gajova 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   03.10.1997Nové sidlo:
   Gajova 9 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Gajdová M. Nešpora 57 Prešov
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   SAFE TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Zuzana Gajdová M. Nešpora 57 Prešov
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava