Vytvoriť faktúru

Vydavateľstvo TATRAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vydavateľstvo TATRAN
IČO 31403328
DIČ 2020307179
IČ DPH SK2020307179
Dátum vzniku 06 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo TATRAN
Klariská 16
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 547 011 €
Zisk 33 687 €
Aktíva 668 327 €
Vlastný kapitál 169 337 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254435777, +421254435849
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 704,508
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 54,602
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 54,602
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,433
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 169
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 641,156
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 86,814
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 86,814
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 344,713
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 336,475
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 336,475
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,380
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,858
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 209,629
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,132
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 193,497
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,750
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,750
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 704,508
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 203,024
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,967
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,967
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,030
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,030
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 154,340
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 154,340
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,687
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 501,484
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,106
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,011
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 95
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 490,378
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,699
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,699
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 366,013
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 719
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 608
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,237
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 545,133
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 547,011
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 545,128
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,878
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 502,643
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 41,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 171,004
D. Služby (účtová skupina 51) 229,831
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,337
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,591
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,746
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 777
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,029
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,029
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,167
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,368
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,800
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,264
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 4,249
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,127
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,282
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,282
O. Kurzové straty (563) 1,894
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 951
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -863
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,505
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,818
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,818
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403328 DIČ: 2020307179 IČ DPH: SK2020307179
 • Sídlo: Vydavateľstvo TATRAN, Klariská 16, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02 06.10.2003
  Mgr. Matúš Mládek Priepasné 25 Priepasné 906 15 23.07.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Eva Mládeková 7 967 € (100%) Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Priepasné 25 Priepasné 906 15 Vznik funkcie: 23.07.2007
   02.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Heydukova 16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2007
   01.08.2007Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Heydukova 16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2007
   31.07.2007Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo SLOVENSKÝ TATRAN, spol. s r.o.
   05.12.2006Nové sidlo:
   Klariská 16 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   04.12.2006Zrušené sidlo:
   Michalská 9 Bratislava 815 82
   Zrušeny spoločníci:
   Barton and Lloyd Investment, s.r.o. IČO: 31 385 061 Lamačská cesta 3 Bratislava
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   JUDr. Margita Čulenová Povraznícka 13 Bratislava
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Ing. Pavel Lajoš Račianska 6 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.10.1995
   22.08.2003Noví spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.10.2003
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.10.1995
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09
   27.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Barton and Lloyd Investment, s.r.o. IČO: 31 385 061 Lamačská cesta 3 Bratislava
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   26.10.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   12.02.1999Noví spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   30.09.1996Noví spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   JUDr. Margita Čulenová Povraznícka 13 Bratislava
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Ing. Pavel Lajoš Račianska 6 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   29.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   06.10.1995Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo SLOVENSKÝ TATRAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 9 Bratislava 815 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, merkantilných tlačovín, pohľadníc a kalendárov
   sprostredkovanie návrhov, výroby a odbytu merkantilných tlačovín, pohľadníc a kalendárov
   maloobchodný a veľkoobchodný predaj kníh, merkantilu, účelových a záujmových publikácií, pohľadníc, kalendárov a ostatnej produkcie vydavateľstva
   propagačná a výstavná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   sprostredkovateľská a agentúrna činnosť v oblasti kultúry a obchodu
   Noví spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09