Vytvoriť faktúru

IREALI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IREALI
IČO 31403468
DIČ 2021473597
IČ DPH SK2021473597
Dátum vzniku 27 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IREALI
Röntgenova 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 700 €
Zisk 19 992 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 72,054
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 61,440
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 943
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,575
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 72,054
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,714
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 114
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,459
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,992
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 77,768
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 339
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 76,924
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,754
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,831
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,239
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,100
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,700
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 59,700
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,469
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,219
C. Služby (účtová skupina 51) 8,758
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,488
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 929
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 925
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 150
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,231
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,723
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,146
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,146
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,146
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,085
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,093
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015