Vytvoriť faktúru

RIVALLY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RIVALLY
IČO 31403484
DIČ 2020338474
IČ DPH SK2020338474
Dátum vzniku 20 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIVALLY
Bojnická 20
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 7 431 €
Vlastný kapitál -8 463 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,431
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,431
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,410
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,410
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,410
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,431
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 663
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 597
2. Ostatné fondy (427, 42X) 66
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -15,765
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,765
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,854
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 721
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 721
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,133
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015