Vytvoriť faktúru

Bio - Spectrum Plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bio - Spectrum Plus
IČO 31403506
DIČ 2020307102
IČ DPH SK2020307102
Dátum vzniku 01 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bio - Spectrum Plus
V záhradách 13
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 013 898 €
Zisk 138 342 €
Kontaktné informácie
Email info@bio-spectrum.sk
Webová stránka http://www.bio-spectrum.sk
Phone(s) +421254415569
Fax(es) 0254411681
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 552,750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,251
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,251
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,251
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 520,305
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 49,823
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,823
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 66,889
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,609
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,609
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 280
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 403,593
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,158
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 402,435
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,194
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 552,750
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 456,039
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,700
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,485
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 305,842
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 305,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,342
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,278
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -74
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,460
12. Odložený daňový záväzok (481A) -1,534
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 96,352
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 81,496
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,496
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,685
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,156
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,015
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 433
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 433
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,011,783
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,013,898
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,008,615
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,168
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,115
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 826,565
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 628,831
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,890
D. Služby (účtová skupina 51) 62,635
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 104,467
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 76,513
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,123
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,831
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 950
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,019
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,019
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 773
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 187,333
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 310,427
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 485
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 484
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 484
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,221
O. Kurzové straty (563) 429
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,792
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,736
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 180,597
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 42,255
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 41,512
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403506 DIČ: 2020307102 IČ DPH: SK2020307102
 • Sídlo: Bio - Spectrum Plus, V záhradách 13, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02 20.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Eva Mišianiková 4 020 € (60%) V záhradách 13 Bratislava 811 02
  Michal Mišianik 2 680 € (40%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení spoločenských vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia
   11.02.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   10.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   04.01.1999Noví spoločníci:
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   03.01.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. František Varga Medzilaborecká 15 Bratislava 821 01
   24.03.1997Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a posudková činnosť v oblasti biochemických analýz
   20.09.1995Nové obchodné meno:
   Bio - Spectrum Plus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   V záhradách 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zastupisteľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. František Varga Medzilaborecká 15 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02