Vytvoriť faktúru

TRAMAT NOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRAMAT NOVA
Stav Zrušená
IČO 31403565
DIČ 2020307300
Dátum vzniku 09 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRAMAT NOVA
Zohorská 8
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 800 €
Zisk 6 342 €
Aktíva 7 831 €
Vlastný kapitál -8 901 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903703774
Mobile phone(s) +421903703774
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,030
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,030
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,981
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,907
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,074
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,030
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,740
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,383
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,383
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,340
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,770
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 270
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 270
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,500
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,800
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 287
D. Služby (účtová skupina 51) 164
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,115
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -451
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 24
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,091
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 749
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 749
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,342
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
 • IČO:31403565 DIČ: 2020307300
 • Sídlo: TRAMAT NOVA, Zohorská 8, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2016Zrušené obchodné meno:
   TRAMAT NOVA, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   07.05.2015Nové obchodné meno:
   TRAMAT NOVA, s.r.o. v likvidácii
   06.09.2007Nové sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   09.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným