Vytvoriť faktúru

GLOVLAK „“ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GLOVLAK „“
Stav Zrušená
IČO 31403611
DIČ 2020355007
IČ DPH SK2020355007
Dátum vzniku 28 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLOVLAK „“
Ovocná 2
85110
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -514 €
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,068
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,068
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,068
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,068
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,068
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,068
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,057
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,057
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -514
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 465
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) -237
D. Služby (účtová skupina 51) 630
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 72
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -465
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -393
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 49
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -49
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -514
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -514
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
 • IČO:31403611 DIČ: 2020355007 IČ DPH: SK2020355007
 • Sídlo: GLOVLAK „“, Ovocná 2, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Septembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.01.2016Zrušené obchodné meno:
   GLOVLAK s. r. o. „v likvidácii“
   Zrušené sidlo:
   Ovocná 2 Bratislava 851 10
   11.12.2014Nové obchodné meno:
   GLOVLAK s. r. o. „v likvidácii“
   28.09.1995Nové sidlo:
   Ovocná 2 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným