Vytvoriť faktúru

MEDIACONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIACONSULTING
IČO 31403662
DIČ 2020307201
Dátum vzniku 11 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIACONSULTING
Saratovská 6E
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 200 €
Zisk -959 €
Aktíva 1 763 €
Vlastný kapitál -91 047 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265412770
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,088
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,088
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,088
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,045
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,088
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -92,558
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 536
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 536
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -98,775
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -98,775
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -959
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,646
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 93,646
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 756
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 756
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,475
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,935
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 607
D. Služby (účtová skupina 51) 607
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -407
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -607
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -479
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -959
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016