Vytvoriť faktúru

MEDIACONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIACONSULTING
IČO 31403662
DIČ 2020307201
Dátum vzniku 11 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIACONSULTING
Saratovská 6E
84102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -552 €
Aktíva 1 763 €
Vlastný kapitál -91 047 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265412770
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,691
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,691
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,691
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 62
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,629
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,691
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -91,599
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 536
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 536
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -98,223
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -98,223
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -552
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,290
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 93,090
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 200
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,475
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,935
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -72
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -552
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015