Vytvoriť faktúru

BerCar - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BerCar
IČO 31403743
DIČ 2020354963
IČ DPH SK2020354963
Dátum vzniku 06 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BerCar
Galvániho 14
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 424 703 €
Zisk 4 244 €
Aktíva 246 609 €
Vlastný kapitál 59 233 €
Kontaktné informácie
Email ivo@bercar.sk
Webová stránka http://www.bercar.sk
Phone(s) +421243410133
Fax(es) 0243413912
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 212,524
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 93,661
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 93,661
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,194
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,341
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,316
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,810
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 117,863
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 772
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 772
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 93,888
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 93,699
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,699
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 189
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,203
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,182
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,021
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,000
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,524
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,460
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,814
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,814
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -44,180
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 59,245
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -103,425
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,244
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,064
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,354
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,354
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) -80
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 143,124
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,984
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,984
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 125,660
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,100
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,334
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,046
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,666
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,666
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 407,340
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 424,703
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,807
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 369,533
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,652
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,711
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,969
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 49,759
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 208,854
D. Služby (účtová skupina 51) 53,320
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 77,617
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,443
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,160
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,014
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,857
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,059
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,059
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,553
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 950
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,734
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,407
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,472
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,472
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,471
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,263
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,019
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,019
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,244
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403743 DIČ: 2020354963 IČ DPH: SK2020354963
 • Sídlo: BerCar, Galvániho 14, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02 13.01.1999
  Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08 13.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivo Berka 49 791 € (50%) Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
  Roman Berka 49 791 € (50%) Jelačičova 6 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.03.2001Noví spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   22.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   13.01.1999Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   12.01.1999Zrušené sidlo:
   Einsteinova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   06.10.1995Nové obchodné meno:
   BerCar s.r.o.
   Nové sidlo:
   Einsteinova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   kúpa tovaru, za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod
   kúpa tovaru, za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná nákladná motorová doprava
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava