Vytvoriť faktúru

STYLE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STYLE SLOVAKIA
IČO 31403867
DIČ 2020322755
IČ DPH SK2020322755
Dátum vzniku 16 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STYLE SLOVAKIA
Mlynská 6014/5A
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 069 €
Zisk -14 559 €
Aktíva 46 071 €
Vlastný kapitál -4 857 €
Kontaktné informácie
Email styleslovakia@gmail.com
Phone(s) 0948555010
Mobile phone(s) 0948555010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 61,754
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 61,754
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,707
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 69,069
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 763
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,796
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,344
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 130,823
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,709
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,070
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -11,859
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,559
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,532
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 27,589
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 120,943
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,558
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,416
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,398
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 97,571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,069
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 82,871
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,198
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 97,275
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 18,545
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,658
C. Služby (účtová skupina 51) 22,714
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,257
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 259
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,472
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,370
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,206
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,954
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,396
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,385
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,393
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,599
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,559
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403867 DIČ: 2020322755 IČ DPH: SK2020322755
 • Sídlo: STYLE SLOVAKIA, Mlynská 6014/5A, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07 16.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Fröhlich 6 639 € (100%) Mlynská 5a Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2013Nové sidlo:
   Mlynská 6014/5A Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   Očná optika
   07.01.2013Zrušené sidlo:
   Herlianska 37 Bratislava 821 03
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   12.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Čermák Stavbárska 4 Bratislava 821 07
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Čermák Stavbárska 4 Bratislava 821 07
   16.10.1995Nové obchodné meno:
   STYLE SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Herlianska 37 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Čermák Stavbárska 4 Bratislava 821 07
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   Milan Čermák Stavbárska 4 Bratislava 821 07