Vytvoriť faktúru

BELGOMET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELGOMET
IČO 31403948
DIČ 2020322711
IČ DPH SK2020322711
Dátum vzniku 17 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELGOMET
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 742 100 €
Zisk -5 814 236 €
Aktíva 125 224 298 €
Vlastný kapitál -10 491 465 €
Kontaktné informácie
Email hodorovskyf@slovkarpatia.sk
Phone(s) 0248207422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 121,081,001
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,129,521
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 22,129,521
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22,129,521
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,951,480
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,503,362
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,503,362
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,617,521
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,875,068
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,875,068
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,742,453
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66,783,352
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 66,783,352
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,047,245
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,047,245
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 121,081,001
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,972,003
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,286
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,286
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 293
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,929
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,929
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,820,725
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,442,424
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -621,699
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,814,236
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,028,623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 55,855,854
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,727,002
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,727,002
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,750,989
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,374,983
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,000,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 53,172,619
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,024,381
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 5,914,292
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 110,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,213,872
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,742,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,742,100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,756,997
D. Služby (účtová skupina 51) 4,383
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 309
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 309
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,960,993
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,791,295
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,014,897
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,383
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,471,772
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 4,710,280
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 4,710,280
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,594,341
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,594,341
XII. Kurzové zisky (663) 167,151
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 265,741
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 239,960
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 239,960
O. Kurzové straty (563) 15,250
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,531
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,206,031
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,808,866
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,370
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,370
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,814,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015