Vytvoriť faktúru

DATALAN - Connectivity and Cabling - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DATALAN - Connectivity and Cabling
IČO 31403964
DIČ 2020347714
IČ DPH SK2020347714
Dátum vzniku 17 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATALAN - Connectivity and Cabling
Galvaniho 17/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 300 €
Zisk 7 €
Aktíva 111 119 €
Vlastný kapitál 111 119 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250257777
Fax(es) 0250257700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 112,326
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 840
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,056
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 112,326
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,126
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 45,974
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 45,974
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 712
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 74,643
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,210
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,200
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,200
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 240
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,300
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 286
C. Služby (účtová skupina 51) 281
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,014
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,019
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 52
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 968
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015