Vytvoriť faktúru

Direct Marketing Beta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Direct Marketing Beta
IČO 31404031
DIČ 2020932716
Dátum vzniku 17 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Direct Marketing Beta
Vlčie hrdlo 61
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 400 €
Zisk 1 803 €
Aktíva 115 418 €
Vlastný kapitál 41 864 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245522915
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 116,080
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,080
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 115,958
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 115,958
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,958
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 122
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 114
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,080
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,667
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,561
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,676
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,115
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,803
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,413
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,413
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 71,900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,400
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,400
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,386
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,316
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 513
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,803
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404031 DIČ: 2020932716
 • Sídlo: Direct Marketing Beta, Vlčie hrdlo 61, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Šeliga Dukelská 347 Modra 900 01 18.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Direct Marketing, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2010Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Direct Marketing, a.s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šeliga Dukelská 347 Modra 900 01 Vznik funkcie: 18.05.2010
   25.05.2010Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Direct Marketing, s.r.o. Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.10.1995
   29.09.2004Noví spoločníci:
   Direct Marketing, s.r.o. Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   28.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Pavel Glvač Slatinská 16/5021 Bratislava 821 07
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Pavel Glvač Slatinská 16/5021 Bratislava 821 07
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.10.1995
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   21.07.2000Nové obchodné meno:
   Direct Marketing Beta s.r.o.
   20.07.2000Zrušené obchodné meno:
   Foote, Cone & Belding Slovakia, s.r.o.
   24.06.1998Nové obchodné meno:
   Foote, Cone & Belding Slovakia, s.r.o.
   23.06.1998Zrušené obchodné meno:
   Foote, Cone & Beding Slovakia, s.r.o.
   27.05.1998Nové obchodné meno:
   Foote, Cone & Beding Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   26.05.1998Zrušené obchodné meno:
   FULL HOUSE, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   20.06.1997Noví spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   19.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   17.10.1995Nové obchodné meno:
   FULL HOUSE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja tovaru, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   vydavateľská činnosť - vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   činnosť reklamnej agentúry
   marketing - prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01