Vytvoriť faktúru

IVAKS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IVAKS
IČO 31404049
DIČ 2020837852
Dátum vzniku 19 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IVAKS
Radlinského 36/B
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 170 651 €
Zisk 25 353 €
Aktíva 50 612 €
Vlastný kapitál -15 517 €
Kontaktné informácie
Email ivaks@ivaks.sk
Phone(s) 0252491508, 00252491508
Fax(es) 0252491498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 90,990
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 291
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 291
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 291
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,293
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 90,293
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,285
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87,008
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 406
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 406
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 90,990
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,836
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,820
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 48,848
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -71,668
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,353
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,154
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,615
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,615
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,058
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 562
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 562
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,452
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,485
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,559
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 481
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 170,651
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 156,433
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,674
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,544
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,656
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,290
D. Služby (účtová skupina 51) 59,144
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 79,515
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 75,298
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,323
4. Sociálne náklady (527, 528) 894
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 550
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 147
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 147
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,995
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 94,999
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,420
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,415
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,580
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,227
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404049 DIČ: 2020837852
 • Sídlo: IVAKS, Radlinského 36/B, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07 19.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Babík 3 319 € (100%) Radlinského 36/B Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2012Nové predmety činnosti:
   odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 19.10.1995
   26.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti manažmentu, marketingu, personalistiky, výchovy umením
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07
   PhDr. Štefan Kekely Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07
   PhDr. Štefan Kekely Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Skončenie funkcie: 20.12.2002
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07
   PhDr. Štefan Kekely Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07
   PhDr. Štefan Kekely Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   19.10.1995Nové obchodné meno:
   IVAKS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 36/B Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti pedagogiky, psychológie a rekvalifikácie
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   organizovanie seminárov, kurzov, školenia a rekvalifikácií
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť realitnej kancelárie
   reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie telovýchovných škôl a kurzov v oblasti lyžovania
   fotografické služby
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti manažmentu, marketingu, personalistiky, výchovy umením
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07
   PhDr. Štefan Kekely Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Babík Radlinského 36/B Bratislava 811 07
   PhDr. Štefan Kekely Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Skončenie funkcie: 20.12.2002