Vytvoriť faktúru

CONECT - Real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONECT - Real
IČO 31404154
DIČ 2020837863
IČ DPH SK2020837863
Dátum vzniku 23 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONECT - Real
Turbínova 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 722 €
Zisk 126 845 €
Vlastný kapitál 4 169 973 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,705,354
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,589,989
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,278,962
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,278,962
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,311,027
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,311,027
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 115,365
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 104,597
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,685
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,685
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,912
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,768
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 245
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,523
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,705,354
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,780,662
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,264,689
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,264,689
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 126,469
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 126,469
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,262,659
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,262,659
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 126,845
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,924,692
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 432
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 398
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,924,260
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 168,722
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,722
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 168,722
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,864
D. Služby (účtová skupina 51) 3,984
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,880
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162,858
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,738
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 144
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 144
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 162,715
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 35,870
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 35,870
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 126,845
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
 • IČO:31404154 DIČ: 2020837863 IČ DPH: SK2020837863
 • Sídlo: CONECT - Real, Turbínova 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Kečkéš Ľaliová 7 Bratislava 821 05 09.04.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Kečkéš 1 264 689 € (100%) Ľaliová 7 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kečkéš Ľaliová 7 Bratislava 821 05
   29.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kečkeš Ľaliová 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.04.2003
   13.11.2003Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   15.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.06.1999Nové obchodné meno:
   CONECT - Real, s.r.o.
   23.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť