Vytvoriť faktúru

TIMBEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIMBEX
IČO 31404529
DIČ 2020307619
IČ DPH SK2020307619
Dátum vzniku 09 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIMBEX
Leškova 3
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 644 110 €
Zisk 7 393 €
Aktíva 282 974 €
Vlastný kapitál 80 220 €
Kontaktné informácie
Email info@timbex.sk
Phone(s) 0254773804, 0265938107, 0903712602, 0915882081
Fax(es) 0254773804, 0265938107
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 44,537
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 44,537
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,537
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 245,998
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 115,649
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,430
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 290,535
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 87,613
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 21,576
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 21,576
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 30,987
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,158
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,499
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,393
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 202,922
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 116,816
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109,899
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,882
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,106
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,000
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 644,110
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 637,724
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,520
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,866
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 625,922
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 562,235
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,836
C. Služby (účtová skupina 51) 43,546
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,570
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 382
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,188
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,627
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,915
M. Nákladové úroky (562) 5,731
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,184
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,915
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,273
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,393
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016