Vytvoriť faktúru

RABIT ENGINEERING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RABIT ENGINEERING
IČO 31404588
DIČ 2020338606
IČ DPH SK2020338606
Dátum vzniku 12 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RABIT ENGINEERING
Mišíková 41
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 366 €
Zisk -3 137 €
Aktíva 1 538 893 €
Vlastný kapitál 49 273 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948361908, +421903722525, +421903477890, +421903427950
Fax(es) 0255577205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,523,270
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,512,827
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,509,702
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,438,223
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 59,794
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,685
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,125
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,125
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,742
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 350
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 350
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,949
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,400
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 549
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,443
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,950
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,493
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 701
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 701
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,523,270
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,986
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,967
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,967
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 797
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 108,936
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 108,936
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1,125
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1,125
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -67,452
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -67,452
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,137
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,477,284
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 757,284
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,550
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,550
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 750,398
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,336
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 720,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,250
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,366
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,250
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 350
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 683
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,384
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,604
D. Služby (účtová skupina 51) 4,443
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 937
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,478
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,478
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,777
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,145
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,018
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,553
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 159
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 154
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,177
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,137
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404588 DIČ: 2020338606 IČ DPH: SK2020338606
 • Sídlo: RABIT ENGINEERING, Mišíková 41, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava 811 06 22.08.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Zatloukal 7 967 € (100%) Mišíková 41 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2013Nové sidlo:
   Mišíková 41 Bratislava 811 04
   28.01.2013Zrušené sidlo:
   Pri starej pracharni 14 Bratislava 831 04
   14.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   06.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 06
   05.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   21.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   20.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   21.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   22.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava 811 06
   21.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.10.2005
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   12.10.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.10.2005
   11.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   16.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   12.10.2001Nové obchodné meno:
   RABIT ENGINEERING s.r.o.
   11.10.2001Zrušené obchodné meno:
   RABIT, inžiniersko-projektová a dodavateľská s.r.o.
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Peter Kolenič sídl. SNP 17 Holíč
   Ing. Štefan Széky Jančova 13 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   12.10.1995Nové obchodné meno:
   RABIT, inžiniersko-projektová a dodavateľská s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri starej pracharni 14 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja-maloobchod a veľkoobchod
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   poradenská činnosť v baníctve a stavebnictve
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Peter Kolenič sídl. SNP 17 Holíč
   Ing. Štefan Széky Jančova 13 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava