Vytvoriť faktúru

ZEIS SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZEIS SLOVAKIA
IČO 31404677
DIČ 2020338782
IČ DPH SK2020338782
Dátum vzniku 02 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEIS SLOVAKIA
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 97 794 €
Zisk -229 929 €
Aktíva 2 385 424 €
Vlastný kapitál 1 287 913 €
Kontaktné informácie
Email zeis@psg.sk
Phone(s) 0244886159, 0387491177, 0387491314, 0387491315, 0387498615, 0244886182
Fax(es) 0244886175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,334,056
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 729,642
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 729,642
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,390
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 702,072
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 180
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 605,065
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 567,164
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 558,292
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 558,292
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,872
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,901
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 708
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,193
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -651
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,450
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -2,101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,334,056
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,057,985
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 438,160
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 438,160
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 338,814
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 56,277
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 56,277
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 454,663
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 454,663
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -229,929
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,071
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48,073
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 700
12. Odložený daňový záväzok (481A) 47,373
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 65,098
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,355
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,355
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 425
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 237
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,552
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,552
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 159,348
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,335
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 97,794
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,335
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 55,331
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,128
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 306,364
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,132
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 60,617
D. Služby (účtová skupina 51) 60,793
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 88,641
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 81,195
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,771
4. Sociálne náklady (527, 528) 675
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,247
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,305
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,305
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24,553
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,076
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -208,570
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -134,207
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,424
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,944
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,944
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,476
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,398
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -228,968
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -229,929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31404677 DIČ: 2020338782 IČ DPH: SK2020338782
 • Sídlo: ZEIS SLOVAKIA, Nám. A. Hlinku 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 02.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. 416 252 € (95%) Montegranaro (AP) 63 014 Taliansko
  PANO S.R.L. 21 908 € (5%) Cavezzo 410 32 Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2013Nové sidlo:
   Nám. A. Hlinku 1 Bratislava 831 06
   14.01.2013Zrušené sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   10.08.2012Noví spoločníci:
   PANO S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Talianska republika
   09.08.2012Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   27.10.2004Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 63 014 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   03.06.2003Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   02.06.2003Zrušeny spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   30.01.2002Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   29.01.2002Zrušeny spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Rodolfo Morganti via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   18.12.1998Noví spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Rodolfo Morganti via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   ZEIS SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj obuvi, kožených výrobkov, odevov a doplnkov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava