Vytvoriť faktúru

PULSE PROMOTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PULSE PROMOTION
Stav Zrušená
IČO 31404685
DIČ 2020326440
Dátum vzniku 02 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PULSE PROMOTION
Pluhová 41
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -482 €
Aktíva 7 273 €
Vlastný kapitál 7 273 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244458225, +421243295528, +421244458227
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,791
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,791
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,311
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,490
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -482
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2
C. Služby (účtová skupina 51) 2
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -482
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
 • IČO:31404685 DIČ: 2020326440
 • Sídlo: PULSE PROMOTION, Pluhová 41, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.11.2016Zrušené obchodné meno:
   PULSE PROMOTION spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pluhová 41 Bratislava 831 03
   17.10.1997Nové sidlo:
   Pluhová 41 Bratislava 831 03
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   PULSE PROMOTION spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným